برنامه وزیر نیروی پیشنهادی دولت سیزدهم ارائه شد
برنامه وزیر نیروی پیشنهادی دولت سیزدهم ارائه شد
وزیر پیشنهادی نیرو: توسعه آب شیرین کن ها در اولویت خواهد بود
وزیر پیشنهادی نیرو: توسعه آب شیرین کن ها در اولویت خواهد بود
فعال شدن آب شیرین کن‌ها در اولویت باشد /  اعلام حمایت مجمع نمایندگان استان بوشهر از محرابیان
فعال شدن آب شیرین کن‌ها در اولویت باشد / اعلام حمایت مجمع نمایندگان استان بوشهر از محرابیان
رئیس اتاق بازرگانی گرگان: تاخیر وزارت نیرو در تایید طرح های آب شیرین کن گلستان
رئیس اتاق بازرگانی گرگان: تاخیر وزارت نیرو در تایید طرح های آب شیرین کن گلستان
مدیرعامل آبفا هرمزگان: ۵۰  درصد نیاز آبی استان هرمزگان از طریق کارخانه های آب شیرین کن تامین می شود
مدیرعامل آبفا هرمزگان: ۵۰ درصد نیاز آبی استان هرمزگان از طریق کارخانه های آب شیرین کن تامین می شود
معاون نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آبفا: تأمین یک میلیون متر مکعب آب شرب از آب شیرین‌کن‌ها
معاون نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آبفا: تأمین یک میلیون متر مکعب آب شرب از آب شیرین‌کن‌ها
نجات گلستان از مشکل کم آبی با اجرای طرح بزرگ آب شیرین‌کن
نجات گلستان از مشکل کم آبی با اجرای طرح بزرگ آب شیرین‌کن
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر: سرمایه‌گذاری یک‌هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی در اجرای طرح‌های آب‌شیرین‌کن
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر: سرمایه‌گذاری یک‌هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی در اجرای طرح‌های آب‌شیرین‌کن
طرح‌های انتقال آب «غدیر» و «حیات» در خوزستان شکست خورده‌اند/ ضرورت استفاده از کارخانه های آب شیرین کن
طرح‌های انتقال آب «غدیر» و «حیات» در خوزستان شکست خورده‌اند/ ضرورت استفاده از کارخانه های آب شیرین کن
رئیس جمهور منتخب: چرا موضوع آب شیرین کن ها و اولویت در تخصیص بودجه برای بخش آب و برق در زمان خود انجام نشده است!
رئیس جمهور منتخب: چرا موضوع آب شیرین کن ها و اولویت در تخصیص بودجه برای بخش آب و برق در زمان خود انجام نشده است!
مدیرعامل آب و فاضلاب گلستان: تامین آب گرگان قفل شده است، گذر از بحران با آب‌شیرین کن دریا
مدیرعامل آب و فاضلاب گلستان: تامین آب گرگان قفل شده است، گذر از بحران با آب‌شیرین کن دریا
روحانی: طرح‌های احداث آب شیرین کن در اولویت دولت و صندوق توسعه ملی قرار دارد
روحانی: طرح‌های احداث آب شیرین کن در اولویت دولت و صندوق توسعه ملی قرار دارد
previous arrow
next arrow
برنامه وزیر نیروی پیشنهادی دولت سیزدهم ارائه شد
وزیر پیشنهادی نیرو: توسعه آب شیرین کن ها در اولویت خواهد بود
فعال شدن آب شیرین کن‌ها در اولویت باشد / اعلام حمایت مجمع نمایندگان استان بوشهر از محرابیان
رئیس اتاق بازرگانی گرگان: تاخیر وزارت نیرو در تایید طرح های آب شیرین کن گلستان
مدیرعامل آبفا هرمزگان: ۵۰ درصد نیاز آبی استان هرمزگان از طریق کارخانه های آب شیرین کن تامین می شود
معاون نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آبفا: تأمین یک میلیون متر مکعب آب شرب از آب شیرین‌کن‌ها
نجات گلستان از مشکل کم آبی با اجرای طرح بزرگ آب شیرین‌کن
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر: سرمایه‌گذاری یک‌هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی در اجرای طرح‌های آب‌شیرین‌کن
طرح‌های انتقال آب «غدیر» و «حیات» در خوزستان شکست خورده‌اند/ ضرورت استفاده از کارخانه های آب شیرین کن
رئیس جمهور منتخب: چرا موضوع آب شیرین کن ها و اولویت در تخصیص بودجه برای بخش آب و برق در زمان خود انجام نشده است!
مدیرعامل آب و فاضلاب گلستان: تامین آب گرگان قفل شده است، گذر از بحران با آب‌شیرین کن دریا
روحانی: طرح‌های احداث آب شیرین کن در اولویت دولت و صندوق توسعه ملی قرار دارد
previous arrow
PlayPause
Exit full screenEnter Full screen
next arrow
ماسک بزنیمپیگیری رشد و توسعه منظم و همه جانبه صنعت آب شیرین کن18

تعداد اعضای فعلی انجمن

95%

سهم طرح های آب شیرین کن در تأمین آب شرب به روش اسمز معکوس RO

230

هزار متر مکعب در روز، ظرفیت واقعی قراردادهای منعقده BOO و BOT در حال بهره برداری

460

هزار متر مکعب در روز، مجموع ظرفیت قراردادهای منعقده BOO و BOT در خصوص طرح های آب شیرین کن، در حال ساخت و بهره برداریاعضای انجمن شرکت های آب شیرین کن


به ما بپیوندید!