انواع عضویت و شرایط آن

انواع عضویت و شرایط آن

اعضای اصلی (پیوسته)

کلیه فعالین در عرصه موضوع فعالیت انجمن در استان تهران میتوانند با داشتن شرایط زیر به عضویت اصلی انجمن درآیند:

الف. داشتن تابعیت ایرانی
ب. داشتن کارت بازرگانی یا کارت عضویت معتبر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
ج. دارا بودن آگهی تاسیس و اساسنامه با موضوع فعالیت انجمن یا گواهی صلاحیت پیمانکاری با موضوع مرتبط با نام انجمن
د. ارائه پروانه بهره برداری معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت نیرو با موضوع شیرین کردن آب یا گواهی فعالیت صنعتی مبنی بر موضوع فعالیت انجمن یا ارائه قرارداد معتبر با شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با موضوع فعالیت انجمن.این مقاله ارسال رایگان محصولات Face mask واجد شرایط را ارائه می دهد، یا خرید آنلاین و تحویل در فروشگاه را امروز در بخش پزشکی ارائه می دهد.
هـ. پرداخت ورودیه و حق عضویت

تبصره 1 :شعب شرکت های خارجی ثبت شده در ایران ، به شرط عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد فعالیت شرکت های ایرانی در آن کشور، می توانند با رعایت مقررات مربوطه به عضویت انجمن درآیند.


انواع عضویت و شرایط آن

اعضای وابسته

اشخاص حقوقی که بصور غیر مستقیم در زمینه فعالیت های اصلی انجمن ارائه خدمات می نمایند ، از قبیل تهیه و تدارك ماشین آلات ، مواد اولیه ، تکنولوژی صنایع تامین، تصفیه، ارتقای کیفی و توزیع آب و همچنین جمع آوری و تصفیه فاضلاب که می توانند به عنوان عضو وابسته به عضویت انجمن درآیند و بدون حق رای در مجامع مختلف شرکت نمایند .


انواع عضویت و شرایط آن

اعضای موقت (افتخاری)

شامل آن دسته از اشخاص حقیقی (دانشگاهیان، متخصصین و ... ) و اشخاص حقوقی (استارت آپها و ...) می شود که بنابر انگیزه و علاقه شخصی ، درخواست عضویت دارند و عضویت آنها در راستای خدمت به اهداف انجمن قرار دارد و بموجب تصمیم هیات مدیره به عضویت افتخاری انجمن پذیرفته می شوند و میتوانند بدون حق رای در مجامع مختلف شرکت نمایند .

فهرست شرکت های عضو انجمن