هیئت مدیره

۳ مهر ۱۳۹۹

برگزاری جلسه هیات مدیره انجمن با حضور معاون محترم وزیر در امور برنامه ریزی و اقتصادی و مدیر کل دفتر برنامه ریزی راهبردی و تلفیقی وزارت نیرو

جلسه هیات مدیره انجمن شرکت های آب شیرین کن با حضور معاون محترم وزیر در امور برنامه ریزی و اقتصادی و مدیر کل دفتر برنامه ریزی راهبردی و تلفیقی وزارت نیرو دوم مهرماه  سال جاری در محل وزارت نیرو برگزار شد. در این جلسه جناب آقای مهندس طراح، جناب آقای مهندس شمس زاده، جناب آقای مهندس اصلاح چی و جناب آقای مهندس قندچی زاده ،  رئیس، نایب رئیس، عضو و خرانه دار و همچنین دبیر هیات مدیره به عنوان نمایندگان […]
۱۷ خرداد ۱۳۹۹

برگزاری جلسه هیات مدیره انجمن شرکت های آب شیرین کن و مدیر کل محترم مرکز ساخت داخل، صنایع ماشین سازی و تجهیزات وزارت صمت

جلسه هیات مدیره انجمن شرکت های آب شیرین کن و مدیر کل محترم مرکز ساخت داخل، صنایع ماشین سازی و تجهیزات وزارت صمت برگزار شد. در این جلسه در ابتدا گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راستای تحقق اهداف و سیاست های کلان خودکفایى ملّى و حمایت از تولیدات ساخت داخل در زمینه تولید داخلى کالا و تجهیزات سرمایه اى کارخانه هاى آب شیرین کن و همچنین هماهنگی ها و پیگیری‌های صورت گرفته از سوی انجمن و انتشار فراخوان داخلی […]
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

برگزاری ششمین جلسه هیات مدیره انجمن‎

ششمین جلسه هیات مدیره انجمن شرکت های آب شیرین کن به صورت ویدئوکنفرانس و آنلاین برگزار شد. در ابتدای جلسه مراتب تسلیت مجدد به ریاست محترم هیات مدیره ، جناب آقای مهندس طراح به منظور درگذشت فرزند گرامی ایشان ابلاغ گردید و سپس دبیر انجمن،  پیش از دستور جلسه ، در خصوص آخرین اقدامات و پیگیری های صورت گرفته به منظور بهره مندی اعضاء از ظرفیت بند “و” تبصره ۵ بودجه سال ٩٩ گزارشی ارائه نمودند.  در ادامه جلسه به […]
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

پیگیری بازگشایی اعتبارات اسناد ریالی از طریق سیستم بانکی کشور

به پیشنهاد هیات مدیره انجمن مقرر شد تا مذاکره و تشکیل جلسات در سطح مدیران عامل و مدیران ارشد بانک های عامل توسعه صادرات و صادرات به عنوان گشاینده اعتبار و وزارت نیرو – شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور  به عنوان دستگاه اجرایی و متولی این حوزه مقدمات بازگشایی اعتبار اسنادی تا میزان اعتبارات ردیف بودجه سالانه مربوط به خرید تضمینی آب و پساب تصفیه اقدام نماید.
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

پیگیری وصول مطالبات شرکت های سرمایه گذار عضو انجمن از وزارت نیرو

پیشنهاد انجمن و تشکیل کارگروه تامین مالی قرارداد های خرید تضمینی به ریاست معاون وزیر در امور اقتصادی انجمن به نمایندگی از اعضاء ، موضوع مطالبات معوقه از وزارت نیرو را از طریق مکاتبات ، تشکیل جلسات متعدد و رایزنی با وزیر، معاونین و مقامات بلند پایه کشور پیگیری نموده که بخشی از این مطالبات پرداخت و با توجه به استمرار تولید موضوع به طور مستمر در حال پایش و پیگیری می باشد.
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

برگزاری جلسات هیئت مدیره انجمن در سال ۹۸

هیئت مدیره انجمن شرکت های آب شیرین کن از تاریخ ۲۰ خرداد ۹۸ لغایت ۳۰ دی ماه ۹۸ جمعاً ۶ جلسه برگزار کرده است.