وزارت صمت

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

برگزاری جلسه هیات مدیره انجمن شرکت های آب شیرین کن و مدیر کل محترم مرکز ساخت داخل، صنایع ماشین سازی و تجهیزات وزارت صمت

جلسه هیات مدیره انجمن شرکت های آب شیرین کن و مدیر کل محترم مرکز ساخت داخل، صنایع ماشین سازی و تجهیزات وزارت صمت برگزار شد. در این جلسه در ابتدا گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راستای تحقق اهداف و سیاست های کلان خودکفایى ملّى و حمایت از تولیدات ساخت داخل در زمینه تولید داخلى کالا و تجهیزات سرمایه اى کارخانه هاى آب شیرین کن و همچنین هماهنگی ها و پیگیری‌های صورت گرفته از سوی انجمن و انتشار فراخوان داخلی […]