نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان از آب‌شیرین کن خلیج‌فارس بازدید کرد
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان از آب‌شیرین کن خلیج‌فارس بازدید کرد
در دیدار رئیس جمهور منتخب  با جمعی از فعالان اقتصادی ؛ تولید و صنعت را به سواحل دریا منتقل کنیم
در دیدار رئیس جمهور منتخب  با جمعی از فعالان اقتصادی ؛ تولید و صنعت را به سواحل دریا منتقل کنیم
انتقاد وزیر اقتصاد از عدم حضور وزیر نیرو ؛ تأمین مالی صنایع آب‌شیرین‌کن در شورای گفتگو مصوبه شد
انتقاد وزیر اقتصاد از عدم حضور وزیر نیرو ؛ تأمین مالی صنایع آب‌شیرین‌کن در شورای گفتگو مصوبه شد
کام تلخ سرمایه گذاران آب‌شیرین‌کن با تداوم انباشت مطالبات
کام تلخ سرمایه گذاران آب‌شیرین‌کن با تداوم انباشت مطالبات
با حکم سرپرست ریاست جمهوری؛ محمد جلال‌مآب دبیر شورای توسعه سواحل مکران شد
با حکم سرپرست ریاست جمهوری؛ محمد جلال‌مآب دبیر شورای توسعه سواحل مکران شد
شمارش معکوس برای افتتاح بزرگترین آب شیرین کن استان خوزستان
شمارش معکوس برای افتتاح بزرگترین آب شیرین کن استان خوزستان
درخواست انجمن شرکت های آب شیرین کن از ریاست جدید مجلس شورای اسلامی
درخواست انجمن شرکت های آب شیرین کن از ریاست جدید مجلس شورای اسلامی
مجمع عادی سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ انجمن با حضور اعضاء برگزار شد
مجمع عادی سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ انجمن با حضور اعضاء برگزار شد
پیگیری مستمر انجمن در رابطه با مطالبات معوق اعضا و تغییر گروه کالایی تجهیزات آب شیرین کن
پیگیری مستمر انجمن در رابطه با مطالبات معوق اعضا و تغییر گروه کالایی تجهیزات آب شیرین کن
با دعوت رسمی انجمن شرکت های آب شیرین کن؛ هیات تجاری چین به ایران می‌آید
با دعوت رسمی انجمن شرکت های آب شیرین کن؛ هیات تجاری چین به ایران می‌آید
یادگار شیرین شهید خدمت برای آبادانی ها ؛ بزرگترین آب شیرین کن استان خوزستان وارد مدار شد
یادگار شیرین شهید خدمت برای آبادانی ها ؛ بزرگترین آب شیرین کن استان خوزستان وارد مدار شد
پیام نوروزی سال ۱۴۰۳، رئیس محترم هیات مدیره
پیام نوروزی سال ۱۴۰۳، رئیس محترم هیات مدیره
previous arrow
next arrow
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان از آب‌شیرین کن خلیج‌فارس بازدید کرد
در دیدار رئیس جمهور منتخب  با جمعی از فعالان اقتصادی ؛ تولید و صنعت را به سواحل دریا منتقل کنیم
انتقاد وزیر اقتصاد از عدم حضور وزیر نیرو ؛ تأمین مالی صنایع آب‌شیرین‌کن در شورای گفتگو مصوبه شد
کام تلخ سرمایه گذاران آب‌شیرین‌کن با تداوم انباشت مطالبات
با حکم سرپرست ریاست جمهوری؛ محمد جلال‌مآب دبیر شورای توسعه سواحل مکران شد
شمارش معکوس برای افتتاح بزرگترین آب شیرین کن استان خوزستان
درخواست انجمن شرکت های آب شیرین کن از ریاست جدید مجلس شورای اسلامی
مجمع عادی سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ انجمن با حضور اعضاء برگزار شد
پیگیری مستمر انجمن در رابطه با مطالبات معوق اعضا و تغییر گروه کالایی تجهیزات آب شیرین کن
با دعوت رسمی انجمن شرکت های آب شیرین کن؛ هیات تجاری چین به ایران می‌آید
یادگار شیرین شهید خدمت برای آبادانی ها ؛ بزرگترین آب شیرین کن استان خوزستان وارد مدار شد
پیام نوروزی سال ۱۴۰۳، رئیس محترم هیات مدیره
previous arrow
PlayPause
Exit full screenEnter Full screen
next arrowپیگیری رشد و توسعه منظم و همه جانبه صنعت آب شیرین کن23

تعداد اعضای فعلی انجمن

95%

سهم طرح های آب شیرین کن در تأمین آب شرب به روش اسمز معکوس RO

440

هزار متر مکعب در روز، ظرفیت واقعی قراردادهای منعقده BOO و BOT در حال بهره برداری

634

هزار متر مکعب در روز، مجموع ظرفیت قراردادهای منعقده BOO و BOT در خصوص طرح های آب شیرین کن، در حال ساخت و بهره برداریاعضای انجمن شرکت های آب شیرین کن


به ما بپیوندید!