پیام نوروزی رئیس هیأت مدیره انجمن شرکت های آب شیرین کن
پیام نوروزی رئیس هیأت مدیره انجمن شرکت های آب شیرین کن
تاکید معاون اول رئیس جمهور بر تسریع در احداث و بهره برداری از آب شیرین کن ها در سال آینده
تاکید معاون اول رئیس جمهور بر تسریع در احداث و بهره برداری از آب شیرین کن ها در سال آینده
با تلاشی بی وقفه، عزم انجمن برای وصول مطالبات اعضاء تحقق یافت
با تلاشی بی وقفه، عزم انجمن برای وصول مطالبات اعضاء تحقق یافت
تلاش مسئولان استان گلستان جهت تخصیص ردیف اعتباری آب شیرین کن در بودجه سال ۱۴۰۲
تلاش مسئولان استان گلستان جهت تخصیص ردیف اعتباری آب شیرین کن در بودجه سال ۱۴۰۲
آغاز رأی‌گیری دهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق تهران: رئیس انجمن شرکت های آب شیرین کن رای خود را ثبت نمود
آغاز رأی‌گیری دهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق تهران: رئیس انجمن شرکت های آب شیرین کن رای خود را ثبت نمود
در همایش روز ملی آب: انجمن شرکت های آب شیرین کن به عنوان تشکل برتر حوزه آب انتخاب شد
در همایش روز ملی آب: انجمن شرکت های آب شیرین کن به عنوان تشکل برتر حوزه آب انتخاب شد
برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سال ۱۴۰۰
برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سال ۱۴۰۰
پیگیری بی وقفه انجمن جهت دریافت مطالبات اعضاء
پیگیری بی وقفه انجمن جهت دریافت مطالبات اعضاء
کسب رتبه اول تشکل های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران ،توسط انجمن شرکت های آب شیرین کن
کسب رتبه اول تشکل های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران ،توسط انجمن شرکت های آب شیرین کن
برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
نکات مهم در خصوص مجمع عمومی و انتخاب بازرس
نکات مهم در خصوص مجمع عمومی و انتخاب بازرس
تاریخ و ضوابط مجمع عادی سالیانه انجمن اعلام شد
تاریخ و ضوابط مجمع عادی سالیانه انجمن اعلام شد
previous arrow
next arrow
پیام نوروزی رئیس هیأت مدیره انجمن شرکت های آب شیرین کن
تاکید معاون اول رئیس جمهور بر تسریع در احداث و بهره برداری از آب شیرین کن ها در سال آینده
با تلاشی بی وقفه، عزم انجمن برای وصول مطالبات اعضاء تحقق یافت
تلاش مسئولان استان گلستان جهت تخصیص ردیف اعتباری آب شیرین کن در بودجه سال ۱۴۰۲
آغاز رأی‌گیری دهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق تهران: رئیس انجمن شرکت های آب شیرین کن رای خود را ثبت نمود
در همایش روز ملی آب: انجمن شرکت های آب شیرین کن به عنوان تشکل برتر حوزه آب انتخاب شد
برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سال ۱۴۰۰
پیگیری بی وقفه انجمن جهت دریافت مطالبات اعضاء
کسب رتبه اول تشکل های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران ،توسط انجمن شرکت های آب شیرین کن
برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
نکات مهم در خصوص مجمع عمومی و انتخاب بازرس
تاریخ و ضوابط مجمع عادی سالیانه انجمن اعلام شد
previous arrow
PlayPause
Exit full screenEnter Full screen
next arrow
صفحه اصلیپیگیری رشد و توسعه منظم و همه جانبه صنعت آب شیرین کن22

تعداد اعضای فعلی انجمن

95%

سهم طرح های آب شیرین کن در تأمین آب شرب به روش اسمز معکوس RO

440

هزار متر مکعب در روز، ظرفیت واقعی قراردادهای منعقده BOO و BOT در حال بهره برداری

634

هزار متر مکعب در روز، مجموع ظرفیت قراردادهای منعقده BOO و BOT در خصوص طرح های آب شیرین کن، در حال ساخت و بهره برداریاعضای انجمن شرکت های آب شیرین کن


به ما بپیوندید!