با حکم سرپرست ریاست جمهوری؛ محمد جلال‌مآب دبیر شورای توسعه سواحل مکران شد
با حکم سرپرست ریاست جمهوری؛ محمد جلال‌مآب دبیر شورای توسعه سواحل مکران شد
شمارش معکوس برای افتتاح بزرگترین آب شیرین کن استان خوزستان
شمارش معکوس برای افتتاح بزرگترین آب شیرین کن استان خوزستان
درخواست انجمن شرکت های آب شیرین کن از ریاست جدید مجلس شورای اسلامی
درخواست انجمن شرکت های آب شیرین کن از ریاست جدید مجلس شورای اسلامی
مجمع عادی سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ انجمن با حضور اعضاء برگزار شد
مجمع عادی سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ انجمن با حضور اعضاء برگزار شد
پیگیری مستمر انجمن در رابطه با مطالبات معوق اعضا و تغییر گروه کالایی تجهیزات آب شیرین کن
پیگیری مستمر انجمن در رابطه با مطالبات معوق اعضا و تغییر گروه کالایی تجهیزات آب شیرین کن
با دعوت رسمی انجمن شرکت های آب شیرین کن؛ هیات تجاری چین به ایران می‌آید
با دعوت رسمی انجمن شرکت های آب شیرین کن؛ هیات تجاری چین به ایران می‌آید
یادگار شیرین شهید خدمت برای آبادانی ها ؛ بزرگترین آب شیرین کن استان خوزستان وارد مدار شد
یادگار شیرین شهید خدمت برای آبادانی ها ؛ بزرگترین آب شیرین کن استان خوزستان وارد مدار شد
پیام نوروزی سال ۱۴۰۳، رئیس محترم هیات مدیره
پیام نوروزی سال ۱۴۰۳، رئیس محترم هیات مدیره
در نشست هیات مدیره انجمن و معاون جدید بهره برداری آبفا کشور مطرح شد؛ معوقات به اعضاء از سال ۱۴۰۰ پرداخت نشده است
در نشست هیات مدیره انجمن و معاون جدید بهره برداری آبفا کشور مطرح شد؛ معوقات به اعضاء از سال ۱۴۰۰ پرداخت نشده است
تشکیل جلسه با موضوع وقوع بحران مالی در دفتر مدیر آبفا کشور
تشکیل جلسه با موضوع وقوع بحران مالی در دفتر مدیر آبفا کشور
در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو مطرح شد؛ بدهی دولت به شرکت‌های آب‌شیرین‌کن از سال ۱۴۰۰ پرداخت نشده است
در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو مطرح شد؛ بدهی دولت به شرکت‌های آب‌شیرین‌کن از سال ۱۴۰۰ پرداخت نشده است
با حضور عضو انجمن شرکت های آب شیرین کن، نقشه راه آب کشور مورد نقد و بررسی واقع شد
با حضور عضو انجمن شرکت های آب شیرین کن، نقشه راه آب کشور مورد نقد و بررسی واقع شد
previous arrow
next arrow
با حکم سرپرست ریاست جمهوری؛ محمد جلال‌مآب دبیر شورای توسعه سواحل مکران شد
شمارش معکوس برای افتتاح بزرگترین آب شیرین کن استان خوزستان
درخواست انجمن شرکت های آب شیرین کن از ریاست جدید مجلس شورای اسلامی
مجمع عادی سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ انجمن با حضور اعضاء برگزار شد
پیگیری مستمر انجمن در رابطه با مطالبات معوق اعضا و تغییر گروه کالایی تجهیزات آب شیرین کن
با دعوت رسمی انجمن شرکت های آب شیرین کن؛ هیات تجاری چین به ایران می‌آید
یادگار شیرین شهید خدمت برای آبادانی ها ؛ بزرگترین آب شیرین کن استان خوزستان وارد مدار شد
پیام نوروزی سال ۱۴۰۳، رئیس محترم هیات مدیره
در نشست هیات مدیره انجمن و معاون جدید بهره برداری آبفا کشور مطرح شد؛ معوقات به اعضاء از سال ۱۴۰۰ پرداخت نشده است
تشکیل جلسه با موضوع وقوع بحران مالی در دفتر مدیر آبفا کشور
در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو مطرح شد؛ بدهی دولت به شرکت‌های آب‌شیرین‌کن از سال ۱۴۰۰ پرداخت نشده است
با حضور عضو انجمن شرکت های آب شیرین کن، نقشه راه آب کشور مورد نقد و بررسی واقع شد
previous arrow
PlayPause
Exit full screenEnter Full screen
next arrowپیگیری رشد و توسعه منظم و همه جانبه صنعت آب شیرین کن23

تعداد اعضای فعلی انجمن

95%

سهم طرح های آب شیرین کن در تأمین آب شرب به روش اسمز معکوس RO

440

هزار متر مکعب در روز، ظرفیت واقعی قراردادهای منعقده BOO و BOT در حال بهره برداری

634

هزار متر مکعب در روز، مجموع ظرفیت قراردادهای منعقده BOO و BOT در خصوص طرح های آب شیرین کن، در حال ساخت و بهره برداریاعضای انجمن شرکت های آب شیرین کن


به ما بپیوندید!