در پی جاری شدن سیل محرابیان عازم هرمزگان شد / فعالیت و تولید آب شیرین کن بندرعباس بدون وقفه ادامه دارد
در پی جاری شدن سیل محرابیان عازم هرمزگان شد / فعالیت و تولید آب شیرین کن بندرعباس بدون وقفه ادامه دارد
مدیرعامل آبفا خوزستان: آب شیرین‌ کن چوئبده تا بهمن ماه وارد مدار خواهد شد
مدیرعامل آبفا خوزستان: آب شیرین‌ کن چوئبده تا بهمن ماه وارد مدار خواهد شد
کلیات طرح انتقال آب از دریای عمان به سیستان و بلوچستان به تصویب رسید
کلیات طرح انتقال آب از دریای عمان به سیستان و بلوچستان به تصویب رسید
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس: استفاده از آب شیرین کن‌ها از راه‌های استراتژیک جهت تامین آب مورد نیاز کشور است
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس: استفاده از آب شیرین کن‌ها از راه‌های استراتژیک جهت تامین آب مورد نیاز کشور است
قرارداد احداث آب‌شیرین‌کن چابهار با ظرفیت ۸۰۰ هزار مترمکعب مبادله شد
قرارداد احداث آب‌شیرین‌کن چابهار با ظرفیت ۸۰۰ هزار مترمکعب مبادله شد
مجوز شیرین‌سازی ۵۰ هزار مترمکعب آب دریا در چابهار صادر شد
مجوز شیرین‌سازی ۵۰ هزار مترمکعب آب دریا در چابهار صادر شد
در نوزدهمین جلسه هیات مدیره مطرح شد؛ همراهی بیشتر مجلس با سرمایه گذاران آب شیرین کن
در نوزدهمین جلسه هیات مدیره مطرح شد؛ همراهی بیشتر مجلس با سرمایه گذاران آب شیرین کن
دبیر انجمن شرکت های آب شیرین کن: بزودی تفاهم نامه همکاری مشترک در زمینه ساخت داخل امضاء می شود
دبیر انجمن شرکت های آب شیرین کن: بزودی تفاهم نامه همکاری مشترک در زمینه ساخت داخل امضاء می شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: خط دوم انتقال آب از خلیج فارس به کرمان به زودی عملیاتی می شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: خط دوم انتقال آب از خلیج فارس به کرمان به زودی عملیاتی می شود
نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی: آب‌شیرین‌کن ۱۷ هزار مترمکعبی بوشهر تا پایان سال وارد مدار خواهد شد
نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی: آب‌شیرین‌کن ۱۷ هزار مترمکعبی بوشهر تا پایان سال وارد مدار خواهد شد
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی: عدم تحقق ماده ۳۶ برنامه ششم توسعه توسط وزارت نیرو
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی: عدم تحقق ماده ۳۶ برنامه ششم توسعه توسط وزارت نیرو
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی: سرمایه گذاری در بحث آب شیرین کن ها ضرورت دارد
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی: سرمایه گذاری در بحث آب شیرین کن ها ضرورت دارد
previous arrow
next arrow
در پی جاری شدن سیل محرابیان عازم هرمزگان شد / فعالیت و تولید آب شیرین کن بندرعباس بدون وقفه ادامه دارد
مدیرعامل آبفا خوزستان: آب شیرین‌ کن چوئبده تا بهمن ماه وارد مدار خواهد شد
کلیات طرح انتقال آب از دریای عمان به سیستان و بلوچستان به تصویب رسید
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس: استفاده از آب شیرین کن‌ها از راه‌های استراتژیک جهت تامین آب مورد نیاز کشور است
قرارداد احداث آب‌شیرین‌کن چابهار با ظرفیت ۸۰۰ هزار مترمکعب مبادله شد
مجوز شیرین‌سازی ۵۰ هزار مترمکعب آب دریا در چابهار صادر شد
در نوزدهمین جلسه هیات مدیره مطرح شد؛ همراهی بیشتر مجلس با سرمایه گذاران آب شیرین کن
دبیر انجمن شرکت های آب شیرین کن: بزودی تفاهم نامه همکاری مشترک در زمینه ساخت داخل امضاء می شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: خط دوم انتقال آب از خلیج فارس به کرمان به زودی عملیاتی می شود
نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی: آب‌شیرین‌کن ۱۷ هزار مترمکعبی بوشهر تا پایان سال وارد مدار خواهد شد
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی: عدم تحقق ماده ۳۶ برنامه ششم توسعه توسط وزارت نیرو
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی: سرمایه گذاری در بحث آب شیرین کن ها ضرورت دارد
previous arrow
PlayPause
Exit full screenEnter Full screen
next arrow
ماسک بزنیمپیگیری رشد و توسعه منظم و همه جانبه صنعت آب شیرین کن18

تعداد اعضای فعلی انجمن

95%

سهم طرح های آب شیرین کن در تأمین آب شرب به روش اسمز معکوس RO

230

هزار متر مکعب در روز، ظرفیت واقعی قراردادهای منعقده BOO و BOT در حال بهره برداری

460

هزار متر مکعب در روز، مجموع ظرفیت قراردادهای منعقده BOO و BOT در خصوص طرح های آب شیرین کن، در حال ساخت و بهره برداریاعضای انجمن شرکت های آب شیرین کن


به ما بپیوندید!