وزیر نیرو: ایجاد ظرفیت ۹۰ هزار مترمکعب آب‌شیرین‌کن در استان بوشهر تا سال ۱۴۰۱
وزیر نیرو: ایجاد ظرفیت ۹۰ هزار مترمکعب آب‌شیرین‌کن در استان بوشهر تا سال ۱۴۰۱
وزیر نیرو در سفر به بوشهر: تکمیل پروژه‌های آب‌شیرین‌کن با حمایت ویژه هیئت دولت مورد توجه قرار دارد
وزیر نیرو در سفر به بوشهر: تکمیل پروژه‌های آب‌شیرین‌کن با حمایت ویژه هیئت دولت مورد توجه قرار دارد
با افتتاح پروژه آب‌شیرین‌کن شماره ۲ مشکل آب شرب شهر بوشهر رفع می‌شود
با افتتاح پروژه آب‌شیرین‌کن شماره ۲ مشکل آب شرب شهر بوشهر رفع می‌شود
رئیس جمهور: کارخانه های آب شیرین کن در بوشهر به سرعت فعال شوند
رئیس جمهور: کارخانه های آب شیرین کن در بوشهر به سرعت فعال شوند
بازدید وزیر نفت از تأسیسات آب‌شیرین کن جم در حاشیه سفر رئیس جمهور و هیات همراه به بوشهر
بازدید وزیر نفت از تأسیسات آب‌شیرین کن جم در حاشیه سفر رئیس جمهور و هیات همراه به بوشهر
استاندار بوشهر: ۳۰ درصد آب بوشهر از طریق آب‌شیرین‌کن‌ها تامین شود
استاندار بوشهر: ۳۰ درصد آب بوشهر از طریق آب‌شیرین‌کن‌ها تامین شود
معاون آب و آبفا وزارت نیرو: ۲۸۰ میلیون مترمکعب آب شیرین سازی شده دریا به سه استان منتقل خواهد شد
معاون آب و آبفا وزارت نیرو: ۲۸۰ میلیون مترمکعب آب شیرین سازی شده دریا به سه استان منتقل خواهد شد
مدیر عامل آب و فاضلاب کشور: راه افزایش کیفیت آب استان خوزستان  ، استفاده از آب شیرین کن ها در استان
مدیر عامل آب و فاضلاب کشور: راه افزایش کیفیت آب استان خوزستان ، استفاده از آب شیرین کن ها در استان
تولید آب شیرین کن درگهان به ظرفیت واقعی خود می‌رسد
تولید آب شیرین کن درگهان به ظرفیت واقعی خود می‌رسد
رئیس کل دیوان محاسبات کشور: اقدامات وزارت نیرو با هدف‌گذاری‌ها در قوانین و مقررات فاصله دارد
رئیس کل دیوان محاسبات کشور: اقدامات وزارت نیرو با هدف‌گذاری‌ها در قوانین و مقررات فاصله دارد
ظرفیت آب‌شیرین‌کن‌های آبادان و خرمشهر افزایش می‌یابد
ظرفیت آب‌شیرین‌کن‌های آبادان و خرمشهر افزایش می‌یابد
با صدور مجوز جدید از سوی وزارت نیرو ظرفیت شیرین سازی آب دریای خزر افزایش می یابد
با صدور مجوز جدید از سوی وزارت نیرو ظرفیت شیرین سازی آب دریای خزر افزایش می یابد
previous arrow
next arrow
وزیر نیرو: ایجاد ظرفیت ۹۰ هزار مترمکعب آب‌شیرین‌کن در استان بوشهر تا سال ۱۴۰۱
وزیر نیرو در سفر به بوشهر: تکمیل پروژه‌های آب‌شیرین‌کن با حمایت ویژه هیئت دولت مورد توجه قرار دارد
با افتتاح پروژه آب‌شیرین‌کن شماره ۲ مشکل آب شرب شهر بوشهر رفع می‌شود
رئیس جمهور: کارخانه های آب شیرین کن در بوشهر به سرعت فعال شوند
بازدید وزیر نفت از تأسیسات آب‌شیرین کن جم در حاشیه سفر رئیس جمهور و هیات همراه به بوشهر
استاندار بوشهر: ۳۰ درصد آب بوشهر از طریق آب‌شیرین‌کن‌ها تامین شود
معاون آب و آبفا وزارت نیرو: ۲۸۰ میلیون مترمکعب آب شیرین سازی شده دریا به سه استان منتقل خواهد شد
مدیر عامل آب و فاضلاب کشور: راه افزایش کیفیت آب استان خوزستان ، استفاده از آب شیرین کن ها در استان
تولید آب شیرین کن درگهان به ظرفیت واقعی خود می‌رسد
رئیس کل دیوان محاسبات کشور: اقدامات وزارت نیرو با هدف‌گذاری‌ها در قوانین و مقررات فاصله دارد
ظرفیت آب‌شیرین‌کن‌های آبادان و خرمشهر افزایش می‌یابد
با صدور مجوز جدید از سوی وزارت نیرو ظرفیت شیرین سازی آب دریای خزر افزایش می یابد
previous arrow
PlayPause
Exit full screenEnter Full screen
next arrow
ماسک بزنیمپیگیری رشد و توسعه منظم و همه جانبه صنعت آب شیرین کن18

تعداد اعضای فعلی انجمن

95%

سهم طرح های آب شیرین کن در تأمین آب شرب به روش اسمز معکوس RO

230

هزار متر مکعب در روز، ظرفیت واقعی قراردادهای منعقده BOO و BOT در حال بهره برداری

460

هزار متر مکعب در روز، مجموع ظرفیت قراردادهای منعقده BOO و BOT در خصوص طرح های آب شیرین کن، در حال ساخت و بهره برداریاعضای انجمن شرکت های آب شیرین کن


به ما بپیوندید!