در جلسه انجمن شرکت‌های آب شیرین‌کن با رئیس اتاق تهران مطرح شد: بدهی ۳هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به سرمایه‌گذاران حوزه آب شیرین‌کن
در جلسه انجمن شرکت‌های آب شیرین‌کن با رئیس اتاق تهران مطرح شد: بدهی ۳هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به سرمایه‌گذاران حوزه آب شیرین‌کن
تقدیر از شرکت تانا انرژی در بیست و هفتمین همایش روز ملی صادرات
تقدیر از شرکت تانا انرژی در بیست و هفتمین همایش روز ملی صادرات
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور منصوب شد
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور منصوب شد
پاکسازی حاشیه رودخانه کن با شعار  “با هم برای زمین”
پاکسازی حاشیه رودخانه کن با شعار “با هم برای زمین”
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور: تامین آب صنعت از طریق آب شیرین کن ها انجام شود
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور: تامین آب صنعت از طریق آب شیرین کن ها انجام شود
بند های الحاقی ماده ۴۰ برنامه هفتم تصویب شد: آب شیرین‌کن‌های مورد نیاز در سواحل خلیج فارس و دریای خزر توسط بخش خصوصی احداث خواهد شد
بند های الحاقی ماده ۴۰ برنامه هفتم تصویب شد: آب شیرین‌کن‌های مورد نیاز در سواحل خلیج فارس و دریای خزر توسط بخش خصوصی احداث خواهد شد
با افتتاح آب شیرین کن باسعیدو ، کام کودکان در جزیره قشم شیرین شد
با افتتاح آب شیرین کن باسعیدو ، کام کودکان در جزیره قشم شیرین شد
تا پایان سال ۱۴۰۳ ، ظرفیت آب شیرین کن ها به بیش از ۷۵۰ هزار متر مکعب افزایش خواهد یافت
تا پایان سال ۱۴۰۳ ، ظرفیت آب شیرین کن ها به بیش از ۷۵۰ هزار متر مکعب افزایش خواهد یافت
رئیس سازمان برنامه و بودجه: کمبود آب یکی از چالش‌های اساسی برای توسعه پایدار کشور است
رئیس سازمان برنامه و بودجه: کمبود آب یکی از چالش‌های اساسی برای توسعه پایدار کشور است
نخستین جلسه اتاق فکر اقتصادی ایران و عربستان با پیشنهاد انجمن شرکت های آب شیرین کن مبنی بر تشکیل کارگروه تخصصی نمک زدایی تشکیل شد
نخستین جلسه اتاق فکر اقتصادی ایران و عربستان با پیشنهاد انجمن شرکت های آب شیرین کن مبنی بر تشکیل کارگروه تخصصی نمک زدایی تشکیل شد
با تکمیل خط انتقال ، آب شرب ۴۰ هزار نفر از ساکنین هرمزگان از آب شیرین کن خلیج فارس تامین خواهد شد
با تکمیل خط انتقال ، آب شرب ۴۰ هزار نفر از ساکنین هرمزگان از آب شیرین کن خلیج فارس تامین خواهد شد
دعوت فدراسیون صنعت آب ایران از انجمن شرکت های آب شیرین کن جهت عضویت در فدراسیون
دعوت فدراسیون صنعت آب ایران از انجمن شرکت های آب شیرین کن جهت عضویت در فدراسیون
previous arrow
next arrow
در جلسه انجمن شرکت‌های آب شیرین‌کن با رئیس اتاق تهران مطرح شد: بدهی ۳هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به سرمایه‌گذاران حوزه آب شیرین‌کن
تقدیر از شرکت تانا انرژی در بیست و هفتمین همایش روز ملی صادرات
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور منصوب شد
پاکسازی حاشیه رودخانه کن با شعار “با هم برای زمین”
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور: تامین آب صنعت از طریق آب شیرین کن ها انجام شود
بند های الحاقی ماده ۴۰ برنامه هفتم تصویب شد: آب شیرین‌کن‌های مورد نیاز در سواحل خلیج فارس و دریای خزر توسط بخش خصوصی احداث خواهد شد
با افتتاح آب شیرین کن باسعیدو ، کام کودکان در جزیره قشم شیرین شد
تا پایان سال ۱۴۰۳ ، ظرفیت آب شیرین کن ها به بیش از ۷۵۰ هزار متر مکعب افزایش خواهد یافت
رئیس سازمان برنامه و بودجه: کمبود آب یکی از چالش‌های اساسی برای توسعه پایدار کشور است
نخستین جلسه اتاق فکر اقتصادی ایران و عربستان با پیشنهاد انجمن شرکت های آب شیرین کن مبنی بر تشکیل کارگروه تخصصی نمک زدایی تشکیل شد
با تکمیل خط انتقال ، آب شرب ۴۰ هزار نفر از ساکنین هرمزگان از آب شیرین کن خلیج فارس تامین خواهد شد
دعوت فدراسیون صنعت آب ایران از انجمن شرکت های آب شیرین کن جهت عضویت در فدراسیون
previous arrow
PlayPause
Exit full screenEnter Full screen
next arrowپیگیری رشد و توسعه منظم و همه جانبه صنعت آب شیرین کن23

تعداد اعضای فعلی انجمن

95%

سهم طرح های آب شیرین کن در تأمین آب شرب به روش اسمز معکوس RO

440

هزار متر مکعب در روز، ظرفیت واقعی قراردادهای منعقده BOO و BOT در حال بهره برداری

634

هزار متر مکعب در روز، مجموع ظرفیت قراردادهای منعقده BOO و BOT در خصوص طرح های آب شیرین کن، در حال ساخت و بهره برداریاعضای انجمن شرکت های آب شیرین کن


به ما بپیوندید!