کارگروه تخصصی شورای ‌گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص  مسائل و مشکلات فعالان صنعت آب شیرین‌کن تشکیل شد
کارگروه تخصصی شورای ‌گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص مسائل و مشکلات فعالان صنعت آب شیرین‌کن تشکیل شد
استاندار هرمزگان: موضوع لوکس شناخته‌شدن آب شیرین‌کن‌ها باید از طریق دولت پیگیری شود
استاندار هرمزگان: موضوع لوکس شناخته‌شدن آب شیرین‌کن‌ها باید از طریق دولت پیگیری شود
استاندار هرمزگان: تا پایان دولت سیزدهم مشکل تنش آبی استان هرمزگان رفع خواهد شد
استاندار هرمزگان: تا پایان دولت سیزدهم مشکل تنش آبی استان هرمزگان رفع خواهد شد
جلسه هیات مدیره انجمن با مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برگزار شد
جلسه هیات مدیره انجمن با مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برگزار شد
توسعه ظرفیت تاسیسات آب شیرین کن توسط بخش غیر دولتی در خطر است
توسعه ظرفیت تاسیسات آب شیرین کن توسط بخش غیر دولتی در خطر است
احداث ۹ سامانه آب شیرین کن با ظرفیت ۷۲ هزار متر مکعب در شبانه روز از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی
احداث ۹ سامانه آب شیرین کن با ظرفیت ۷۲ هزار متر مکعب در شبانه روز از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی
بررسی اجمالی چالش های صنعت آب شیرین کن  توسط رئیس هیات مدیره انجمن شرکت های آب شیرین کن
بررسی اجمالی چالش های صنعت آب شیرین کن توسط رئیس هیات مدیره انجمن شرکت های آب شیرین کن
دریافت گواهینامه دانش بنیان توسط شرکت فناور ایمن لوتوس
دریافت گواهینامه دانش بنیان توسط شرکت فناور ایمن لوتوس
تذکر شفاهی نماینده تهران در مجلس: چرا ظرف یک شبانه روز گروه ارزی آب شیرین کن ها تغییر کرد؟
تذکر شفاهی نماینده تهران در مجلس: چرا ظرف یک شبانه روز گروه ارزی آب شیرین کن ها تغییر کرد؟
پیشرفت ۸۰ درصدی آب شیرین کن باسعیدو جزیره قشم
پیشرفت ۸۰ درصدی آب شیرین کن باسعیدو جزیره قشم
ابراز نگرانی نماینده مردم گلستان در مجلس نسبت به تاخیر در اجرای پروژه آب شیرین کن استان
ابراز نگرانی نماینده مردم گلستان در مجلس نسبت به تاخیر در اجرای پروژه آب شیرین کن استان
پیام نوروزی رئیس هیأت مدیره انجمن شرکت های آب شیرین کن
پیام نوروزی رئیس هیأت مدیره انجمن شرکت های آب شیرین کن
previous arrow
next arrow
کارگروه تخصصی شورای ‌گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص مسائل و مشکلات فعالان صنعت آب شیرین‌کن تشکیل شد
استاندار هرمزگان: موضوع لوکس شناخته‌شدن آب شیرین‌کن‌ها باید از طریق دولت پیگیری شود
استاندار هرمزگان: تا پایان دولت سیزدهم مشکل تنش آبی استان هرمزگان رفع خواهد شد
جلسه هیات مدیره انجمن با مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برگزار شد
توسعه ظرفیت تاسیسات آب شیرین کن توسط بخش غیر دولتی در خطر است
احداث ۹ سامانه آب شیرین کن با ظرفیت ۷۲ هزار متر مکعب در شبانه روز از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی
بررسی اجمالی چالش های صنعت آب شیرین کن توسط رئیس هیات مدیره انجمن شرکت های آب شیرین کن
دریافت گواهینامه دانش بنیان توسط شرکت فناور ایمن لوتوس
تذکر شفاهی نماینده تهران در مجلس: چرا ظرف یک شبانه روز گروه ارزی آب شیرین کن ها تغییر کرد؟
پیشرفت ۸۰ درصدی آب شیرین کن باسعیدو جزیره قشم
ابراز نگرانی نماینده مردم گلستان در مجلس نسبت به تاخیر در اجرای پروژه آب شیرین کن استان
پیام نوروزی رئیس هیأت مدیره انجمن شرکت های آب شیرین کن
previous arrow
PlayPause
Exit full screenEnter Full screen
next arrowپیگیری رشد و توسعه منظم و همه جانبه صنعت آب شیرین کن22

تعداد اعضای فعلی انجمن

95%

سهم طرح های آب شیرین کن در تأمین آب شرب به روش اسمز معکوس RO

440

هزار متر مکعب در روز، ظرفیت واقعی قراردادهای منعقده BOO و BOT در حال بهره برداری

634

هزار متر مکعب در روز، مجموع ظرفیت قراردادهای منعقده BOO و BOT در خصوص طرح های آب شیرین کن، در حال ساخت و بهره برداریاعضای انجمن شرکت های آب شیرین کن


به ما بپیوندید!