پیام نوروزی سال ۱۴۰۳، رئیس محترم هیات مدیره
پیام نوروزی سال ۱۴۰۳، رئیس محترم هیات مدیره
در نشست هیات مدیره انجمن و معاون جدید بهره برداری آبفا کشور مطرح شد؛ معوقات به اعضاء از سال ۱۴۰۰ پرداخت نشده است
در نشست هیات مدیره انجمن و معاون جدید بهره برداری آبفا کشور مطرح شد؛ معوقات به اعضاء از سال ۱۴۰۰ پرداخت نشده است
تشکیل جلسه با موضوع وقوع بحران مالی در دفتر مدیر آبفا کشور
تشکیل جلسه با موضوع وقوع بحران مالی در دفتر مدیر آبفا کشور
در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو مطرح شد؛ بدهی دولت به شرکت‌های آب‌شیرین‌کن از سال ۱۴۰۰ پرداخت نشده است
در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو مطرح شد؛ بدهی دولت به شرکت‌های آب‌شیرین‌کن از سال ۱۴۰۰ پرداخت نشده است
با حضور عضو انجمن شرکت های آب شیرین کن، نقشه راه آب کشور مورد نقد و بررسی واقع شد
با حضور عضو انجمن شرکت های آب شیرین کن، نقشه راه آب کشور مورد نقد و بررسی واقع شد
راهکار های رفع مشکلات سرمایه گذاران در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی بررسی شد
راهکار های رفع مشکلات سرمایه گذاران در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی بررسی شد
آمادگی شرکت های چینی برای ورود و سرمایه گذاری در صنعت آب شیرین کن
آمادگی شرکت های چینی برای ورود و سرمایه گذاری در صنعت آب شیرین کن
آخرین وضعیت صنعت آب شیرین کن تا آذر ماه سال ۱۴۰۲
آخرین وضعیت صنعت آب شیرین کن تا آذر ماه سال ۱۴۰۲
در جلسه انجمن شرکت‌های آب شیرین‌کن با رئیس اتاق تهران مطرح شد: بدهی ۳هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به سرمایه‌گذاران حوزه آب شیرین‌کن
در جلسه انجمن شرکت‌های آب شیرین‌کن با رئیس اتاق تهران مطرح شد: بدهی ۳هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به سرمایه‌گذاران حوزه آب شیرین‌کن
تقدیر از شرکت تانا انرژی در بیست و هفتمین همایش روز ملی صادرات
تقدیر از شرکت تانا انرژی در بیست و هفتمین همایش روز ملی صادرات
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور منصوب شد
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور منصوب شد
پاکسازی حاشیه رودخانه کن با شعار  “با هم برای زمین”
پاکسازی حاشیه رودخانه کن با شعار “با هم برای زمین”
previous arrow
next arrow
پیام نوروزی سال ۱۴۰۳، رئیس محترم هیات مدیره
در نشست هیات مدیره انجمن و معاون جدید بهره برداری آبفا کشور مطرح شد؛ معوقات به اعضاء از سال ۱۴۰۰ پرداخت نشده است
تشکیل جلسه با موضوع وقوع بحران مالی در دفتر مدیر آبفا کشور
در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو مطرح شد؛ بدهی دولت به شرکت‌های آب‌شیرین‌کن از سال ۱۴۰۰ پرداخت نشده است
با حضور عضو انجمن شرکت های آب شیرین کن، نقشه راه آب کشور مورد نقد و بررسی واقع شد
راهکار های رفع مشکلات سرمایه گذاران در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی بررسی شد
آمادگی شرکت های چینی برای ورود و سرمایه گذاری در صنعت آب شیرین کن
آخرین وضعیت صنعت آب شیرین کن تا آذر ماه سال ۱۴۰۲
در جلسه انجمن شرکت‌های آب شیرین‌کن با رئیس اتاق تهران مطرح شد: بدهی ۳هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به سرمایه‌گذاران حوزه آب شیرین‌کن
تقدیر از شرکت تانا انرژی در بیست و هفتمین همایش روز ملی صادرات
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور منصوب شد
پاکسازی حاشیه رودخانه کن با شعار “با هم برای زمین”
previous arrow
PlayPause
Exit full screenEnter Full screen
next arrowپیگیری رشد و توسعه منظم و همه جانبه صنعت آب شیرین کن23

تعداد اعضای فعلی انجمن

95%

سهم طرح های آب شیرین کن در تأمین آب شرب به روش اسمز معکوس RO

440

هزار متر مکعب در روز، ظرفیت واقعی قراردادهای منعقده BOO و BOT در حال بهره برداری

634

هزار متر مکعب در روز، مجموع ظرفیت قراردادهای منعقده BOO و BOT در خصوص طرح های آب شیرین کن، در حال ساخت و بهره برداریاعضای انجمن شرکت های آب شیرین کن


به ما بپیوندید!