تا پایان سال ۱۴۰۳ ، ظرفیت آب شیرین کن ها به بیش از ۷۵۰ هزار متر مکعب افزایش خواهد یافت
تا پایان سال ۱۴۰۳ ، ظرفیت آب شیرین کن ها به بیش از ۷۵۰ هزار متر مکعب افزایش خواهد یافت
رئیس سازمان برنامه و بودجه: کمبود آب یکی از چالش‌های اساسی برای توسعه پایدار کشور است
رئیس سازمان برنامه و بودجه: کمبود آب یکی از چالش‌های اساسی برای توسعه پایدار کشور است
نخستین جلسه اتاق فکر اقتصادی ایران و عربستان با پیشنهاد انجمن شرکت های آب شیرین کن مبنی بر تشکیل کارگروه تخصصی نمک زدایی تشکیل شد
نخستین جلسه اتاق فکر اقتصادی ایران و عربستان با پیشنهاد انجمن شرکت های آب شیرین کن مبنی بر تشکیل کارگروه تخصصی نمک زدایی تشکیل شد
با تکمیل خط انتقال ، آب شرب ۴۰ هزار نفر از ساکنین هرمزگان از آب شیرین کن خلیج فارس تامین خواهد شد
با تکمیل خط انتقال ، آب شرب ۴۰ هزار نفر از ساکنین هرمزگان از آب شیرین کن خلیج فارس تامین خواهد شد
دعوت فدراسیون صنعت آب ایران از انجمن شرکت های آب شیرین کن جهت عضویت در فدراسیون
دعوت فدراسیون صنعت آب ایران از انجمن شرکت های آب شیرین کن جهت عضویت در فدراسیون
آخرین وضعیت توسعه تاسیسات آب شیرین کن در کشور
آخرین وضعیت توسعه تاسیسات آب شیرین کن در کشور
کاهش مشکلات تامین آب در آبادان با بهره برداری از آب شیرین کن چوئبده
کاهش مشکلات تامین آب در آبادان با بهره برداری از آب شیرین کن چوئبده
مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم برای مشارکت بخش خصوصی در توسعه تاسیسات آب شیرین کن
مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم برای مشارکت بخش خصوصی در توسعه تاسیسات آب شیرین کن
پرداخت مطالبات سرمایه گذاران حوزه آب شیرین کن با کمک لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۲
پرداخت مطالبات سرمایه گذاران حوزه آب شیرین کن با کمک لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۲
آب شیرین کن  باسعیدو قشم تا دو ماه دیگر وارد مدار می شود
آب شیرین کن باسعیدو قشم تا دو ماه دیگر وارد مدار می شود
در جلسه هیات مدیره انجمن با نماینده سیستان و بلوچستان مطرح شد: گفتار درمانی دیگر پاسخگوی مشکلات صنعت آب شیرین کن نیست
در جلسه هیات مدیره انجمن با نماینده سیستان و بلوچستان مطرح شد: گفتار درمانی دیگر پاسخگوی مشکلات صنعت آب شیرین کن نیست
دستور رئیس جمهور به وزیر نیرو جهت بررسی علل تاخیر در پرداخت مطالبات سرمایه گذاران آب شیرین کن صادر شد
دستور رئیس جمهور به وزیر نیرو جهت بررسی علل تاخیر در پرداخت مطالبات سرمایه گذاران آب شیرین کن صادر شد
previous arrow
next arrow
تا پایان سال ۱۴۰۳ ، ظرفیت آب شیرین کن ها به بیش از ۷۵۰ هزار متر مکعب افزایش خواهد یافت
رئیس سازمان برنامه و بودجه: کمبود آب یکی از چالش‌های اساسی برای توسعه پایدار کشور است
نخستین جلسه اتاق فکر اقتصادی ایران و عربستان با پیشنهاد انجمن شرکت های آب شیرین کن مبنی بر تشکیل کارگروه تخصصی نمک زدایی تشکیل شد
با تکمیل خط انتقال ، آب شرب ۴۰ هزار نفر از ساکنین هرمزگان از آب شیرین کن خلیج فارس تامین خواهد شد
دعوت فدراسیون صنعت آب ایران از انجمن شرکت های آب شیرین کن جهت عضویت در فدراسیون
آخرین وضعیت توسعه تاسیسات آب شیرین کن در کشور
کاهش مشکلات تامین آب در آبادان با بهره برداری از آب شیرین کن چوئبده
مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم برای مشارکت بخش خصوصی در توسعه تاسیسات آب شیرین کن
پرداخت مطالبات سرمایه گذاران حوزه آب شیرین کن با کمک لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۲
آب شیرین کن باسعیدو قشم تا دو ماه دیگر وارد مدار می شود
در جلسه هیات مدیره انجمن با نماینده سیستان و بلوچستان مطرح شد: گفتار درمانی دیگر پاسخگوی مشکلات صنعت آب شیرین کن نیست
دستور رئیس جمهور به وزیر نیرو جهت بررسی علل تاخیر در پرداخت مطالبات سرمایه گذاران آب شیرین کن صادر شد
previous arrow
PlayPause
Exit full screenEnter Full screen
next arrowپیگیری رشد و توسعه منظم و همه جانبه صنعت آب شیرین کن23

تعداد اعضای فعلی انجمن

95%

سهم طرح های آب شیرین کن در تأمین آب شرب به روش اسمز معکوس RO

440

هزار متر مکعب در روز، ظرفیت واقعی قراردادهای منعقده BOO و BOT در حال بهره برداری

634

هزار متر مکعب در روز، مجموع ظرفیت قراردادهای منعقده BOO و BOT در خصوص طرح های آب شیرین کن، در حال ساخت و بهره برداریاعضای انجمن شرکت های آب شیرین کن


به ما بپیوندید!