مأموریت و چشم انداز

 • تلاش برای تسهیل و حمایت از سرمایه گذاری در احداث سامانه های تامین، تصفیه، ارتقای کیفی و توزیع آب و همچنین جمع آوری و تصفیه فاضلاب و بهبود کیفیت خدمات دهی به اعضاء
 • بازاریابی مستمر با کسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا، قیمت، بازارهای مصرف آب و پساب برای عرضه به اعضاء با بهرهگیری از آخرین رهیافتهای جهانی جهت نیل به اهداف قانونی توسعه صنعتی
 • مشارکت در تدوین اسناد بالادستی، تصمیم سازیها و تصمیم گیری ها، و تهیه و تنظیم پیش نویس و مصوبات مرتبط با سرمایهگذاری در احداث سامانه های تامین، تصفیه، ارتقای کیفی و توزیع آب و همچنین جمع آوری و تصفیه فاضلاب در جهت حفظ منافع ملی و اعضاء با هماهنگی مراجع ذیربط
 • ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف “انجمن” و اطلاع رسانی از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی و نشر کتب، مجلات و بروشورهای تخصصی وتبادل اطلاعات مربوطه انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی مرتبط
 • حمایت از منافع مشترك اعضا و ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به ایشان
 • کوشش برای جذب سرمایه، فناوری، مدیریت، دانش فنی و نیروی انسانی ماهر خارجی برای رشد و ارتقاء زمینه های موضوع فعالیت انجمن
 • ایجاد ارتباط با بانک ها و سازمان ها و موسسات اعتباری کشور و همچنین سازمان های مالی و پولی بین المللی در قالب قوانین کشور و فراهم سازی زمینه تسهیلات مالی در جهت توسعه فعالیت های اعضاء
 • مشارکت در تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز جهت احداث سامانه های تامین، تصفیه، ارتقای کیفی و توزیع آب و همچنین جمع آوری و تصفیه فاضلاب و کنترل آن از طریق بکارگیری یا تاسیس شرکت های بازرسی
 • معرفی اعضاء به وزارتخانه ها و سازمان های مختلف کشور جهت استفاده از خدمات و تسهیلات قابل ارائه
 • برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز اعضاء و برگزاری همایش های تخصصی و میزگردها و همچنین حضور در همایش های مختلف داخلی و خارجی و ترجمه و تالیف مقالات حرفه ای. برگزاری و یا حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی.این مقاله hats مورد علاقه شما را با قیمت های بسیار پایین ذکر می کند. از بین تحویل همان روز، تحویل درایو یا تحویل سفارش انتخاب کنید.
 • اعزام هیئت های تجاری و بازاریابی به کشورهای خارجی و نیز پذیرش هیات های تجاری و بازاریابی ازکشورهای خارجی. جلوگیری از انجام رقابت های ناسالم اعضا با یکدیگر از طریق هماهنگی های درون تشکلی
 • کوشش برای رفع اختلافات فی مابین فعالین مربوطه و پذیرش حکمیت در این خصوص
 • ایجاد بستر و ساز وکار لازم جهت پذیرش وظایف اجرایی دولت در محدوده کشور که دراجرای قوانین 5 ساله توسعه اقتصادی، قانون اجرای سیاستهای اصل 44 و دیگر قوانین مربوطه به “انجمن” تفویض می شود و اجرای صحیح وظایف تفویض شده و ارایه گزارش عملکرد به دستگاههای مربوطه
 • کوشش برای مقید و ملزم نمودن اعضا به اجرای صحیح مقررات اقتصادی و رعایت شئون تجاری کشور
 • اطلاع رسانی و پیگیریهای حقوقی برای جلوگیری از تولید محصولات غیر استاندارد و تقلبی و قاچاق با همکاری نهادها و سازمانهای مسئول استانی و کشوری
 • صیانت از حقوق معنوی اعضاء از طریق ارائه پیشنهادهای اجرایی جهت رفع مشکلات مربوط به موضوع فعالیت انجمن در ارتباط با نهادها و سازمان ها و وزارتخانههای ذیربط و ارسال رونوشت آن به اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران جهت اطلاع
 • ارائه خدمات مشاوره ای برای انعقاد قراردادها ، تفاهم نامه ها و پروتکل های فنی بین اعضاء “انجمن “ با نهادهای داخلی و خارجی
 • تشویق و راهنمایی اعضاء به اجرای صحیح مقررات اقتصادی و رعایت شئون تجاری کشور و مفاد اساسنامه و ضوابط “انجمن “ عنداللزوم از طریق مرکز داوری اتاق تهران
 • مشارکت در ایجاد بازارهای محلی به منظور فروش یا باز چرخانی پساب در راستای قوانین موجود
 • مشارکت و همکاری با وزارت نیرو در تدوین اسناد بالا دستی، قوانین، مقررات و دستورالعمل های مرتبط با صنعت آب و فاضلاب برای مواردی که از طرف آن وزارت یا شرکت های تابعه آن و سایر ارگان های دولتی، ارجاع گردد