معرفی انجمن

انجمن شرکت های آب شیرین کن

استان تهران

انجمن شرکت های آب شیرین کن
معرفی انجمن

درباره انجمن

به منظور ساماندهی شرکت های مرتبط با حوزه آب شیرین کن و حفظ توازن، نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری، تولید، انتقال تجربیات علمی و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه، حمایت از بهبود فضای کسب و کار، پاسخگویی به مشکلات و نارسائی ها در چارچوب قوانین مرتبط در کشور، انجمن شرکت های آب شیرین کن استان تهران، در اتاق بازرگانی تهران به ثبت رسید.با تشکر از شرکای ما، می‌توانید ties را به‌صورت آنلاین و متناسب با هر اولویت و بودجه‌ای، از بودجه گرفته تا بالاترین رده، پیدا کنید. مدل های فوق العاده شیک


معرفی انجمن

اعضای انجمن

در حال حاضر 15 شرکت در انجمن شرکت های آب شیرین کن استان تهران عضو و فعال هستند. فهرست شرکت های عضو را از طریق لینک زیر می توانید مشاهده کنید.

فهرست شرکت های عضو انجمن

معرفی انجمن

اساسنامه انجمن

انجمن شرکت های آب شیرین کن استان تهران در سال 1397 تأسیس شده است. اساسنامه انجمن را از طریق لینک زیر می توانید مشاهده و دانلود کنید.

parallax background

راهبرد ما


  • دفاع از حقوق و حمایت از منافع اعضای حقیقی و حقوقی
  • پیگیری رشد و توسعه منظم و همه جانبه ی صنعت آب شیرین کن در کشور
  • مشارکت و همفکری با مراکز تصمیم گیر دولت در تدوین آئین نامه ها و مقررات مرتبط
  • حمایت از ساخت داخل و استفاده از تجهیزات حائز استانداردهای مورد نیاز این صنعت
  • ساماندهی فعالیت اعضاء در راستای بهبود کیفیت تولید و خدمات این حوزه
  • ایجاد فرصت ها و ظرفیت های جدید اقتصادی و تجاری در حوزه صنعت آب شیرین کن
  • ایفای نقش مؤثر در فرآیند سیاست گذاری عمومی صنعت آب شیرین کن و پایش تصمیمات
  • تلاش در جهت ارتقاء حوزه های نوین کارآفرینی
  • ترویج ارتباط نزدیک تر میان اعضاء و گسترش تفاهم میان فعّالین این حوزه
  • ایجاد ظرفیت های آموزش جهت رشد توانائی ها، تخصص ها و ظرفیت های علمی و فنی اعضاء