اهداف انجمن

به منظور ساماندهی امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید ، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران ، به هنگام نمودن و نیل به اهداف قانونی توسعه ، حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به مشکلات و نارسائیها در چارچوب قوانین موضوعه کشور ، دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی عضو، انجمن شرکت های آب شیرین کن استان تهران به استناد بند (ك) ماده (5) قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی ایران و ماده (5) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مطابق با مفاد زیر تشکیل در اردیبهشت ماه سال 1398 به ثبت رسید.

اهداف انجمن عبارتند از:

  • دفاع از حقوق و حمایت از منافع اعضای حقیقی و حقوقی
  • پیگیری رشد و توسعه منظم و همه جانبه ی صنعت آب شیرین کن در کشور، به ویژه با تأکید بر اجرای ابلاغیه ی اصل 44 قانون اساسی
  • مشارکت و همفکری با مراکز تصمیم گیر دولت در تدوین آئین نامه ها و مقررات مرتبط با صنعت آب شیرین کن به منظور ایفای نقش مؤثر در فرآیند سیاست گذاری عمومی صنعت آب شیرین کن
  • حمایت از ساخت داخل و استفاده از تجهیزات حائز استانداردهای مورد نیاز این صنعت جهت هم افزائی ظرفیت های موجود در کشور.از شرکای ما دیدن کنید، shoes - رهبران کفش های مد روز!
  • ساماندهی فعالیت اعضاء در راستای بهبود کیفیت تولید و خدمات این حوزه
  • ایجاد فرصت ها و ظرفیت های جدید اقتصادی و تجاری در حوزه صنعت آب شیرین کن
  • گسترش رایزنی و مذاکره با مراکز تصمیم سازی کشور به منظور ایفای نقش مؤثر در فرآیند سیاست گذاری عمومی صنعت آب شیرین کن و پایش تصمیمات
  • تلاش در جهت ارتقاء حوزه های نوین کارآفرینی
  • ترویج ارتباط نزدیک تر میان اعضاء و گسترش تفاهم میان فعّالین این حوزه
  • ایجاد ظرفیت های آموزش جهت رشد و به روزرسانی توانائی ها، تخصص ها و ظرفیت های علمی و فنی اعضاء