فراخوان

۲۱ خرداد ۱۳۹۹

فراخوان انجمن شرکت های آب شیرین کن جهت همکاری

انجمن شرکت های آب شیرین کن در نظر دارد در راستای تحقق اهداف و سیاست های کلان خودکفایى ملّى و حمایت از تولیدات ساخت داخل و به منظور بهره مندی از توان و دانش صنعتگران و متخصصان کشور در زمینه تولید داخلى کالا و تجهیزات سرمایه اى و مصرفى مورد نیاز ساخت، نگهدارى و بهره بردارى کارخانه هاى آب شیرین کن، نسبت به شناسایى اشخاص حقیقى و حقوقى که علاقمندى، توان علمى و امکان طراحى و یا ساخت اقلام مذکور […]